Seguimiento y control de calidad en cada proceso de producción

PROCÉS DE FABRICACIÓ AMB UN ENFOCAMENT EN LA TRAÇABILITAT I EL CONTROL DE PRODUCCIÓ

Realitzem una traçabilitat a nivell de component, el que significa que podem identificar el lot del proveïdor que s’ha utilitzat en cada placa electrònica i mantenir un registre que el client pot consultar sempre que ho necessiti

Gràcies a aquesta tecnologia de traçabilitat i producció, podem proporcionar estimacions de lliurament precises i actualitzar en temps real l’estat de les fabricacions.

Utilitzem un programari que ens permet controlar la qualitat del producte en cada etapa del procés i mantenir un històric precís.

Definició de la tecnologIa.

La traçabilitat és essencial en la indústria electrònica, ja que permet garantir la qualitat i fiabilitat dels productes al llarg de tota la cadena de producció. Algunes de les avantatges més importants que ofereix la traçabilitat són:

Millora de l'eficiència i productivitat

La traçabilitat permet identificar ràpidament els problemes i millorar els processos de producció, la qual cosa augmenta l’eficiència i la productivitat de l’empresa.

Major qualitat i seguretat del producte

La traçabilitat permet mantenir un registre detallat de cada component i procés de fabricació, la qual cosa facilita la identificació i correcció d’errors possibles i millora la qualitat i seguretat del producte final.

Reducció de costos i temps de producció

La traçabilitat permet una gestió més eficient dels recursos, la qual cosa redueix els costos de producció i accelera els temps de lliurament.

Gestió d'errors

La traçabilitat a nivell de component ens permet establir una relació clara entre el lot del proveïdor i cada una de les plaques electròniques que fabriquem.

Oferir una traçabilitat completa i detallada dels nostres productes i processos de producció

La traçabilitat és una eina clau per oferir productes de qualitat i un servei postvenda excepcional per garantir la satisfacció dels nostres clients.

Skip to content